Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Da’wah’ Category

Istiqomah Pasca Lulus

Ada pertanyaan menarik dari seorang adik. ”Mbak, apakah kalo kerja itu ada peraturan untuk mendekin jilbab? Koq saya lihat banyak akhwat-akhwat yang setelah bekerja mereka memendekkkan jilbabnya, meskipun tetap nutup dada tapi jilbabnya jadi tambah pendek, ketat dan modis, jauh dari penampilan mereka ketika di kampus dulu.”

Ada yang mau menjawab? (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Generasi 5:54

Siapakah yang dimaksud dengan generasi 5:54 itu? Mereka adalah generasi yang disebutkan dalam Al Qur’an surat 54(Al Ma’idah) ayat 54.
“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu`min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (lebih…)

Read Full Post »

Tsabat

Yang dimaksud dengan tsabat adalah tetaplah Anda sebagai aktivis dakwah dalam kondisi apa pun. Anda senantiasa aktif berjuang pada jalan yang dituju walaupun masanya panjanga, bahkan sampai bertahun-tahunm sampai mati bertemu Allah Rabbul ‘Alamin dalam kondisi itu dengn meraih salah satu dari kedua kebaikan, berhasil mencapai tujuan atau meraih syahadah pada akhirnya. (lebih…)

Read Full Post »

Hidup Bersama Da’wah

“Dakwah ini tidak mengenal sikap ganda. Ia hanya mengenal satu sikap totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia harus hidup bersama da’wah dan da’wah pun melebur dalam dirinya. Sebaliknya, barangsiapa lemah dalam memikul beban ini, ia terhalang dari pahala besar mujahid dan tertinggal bersama orang-orang yang duduk. Lalu Allah SWT akan mengganti mereka dengan generasi lain yang lebih baik dan lebih sanggup memikul beban dakwah ini” (Imam As Syahid Hasan Al Banna)

Read Full Post »

Rintangan Dakwah (2)

Sesudah dijelaskan bagaimana jabatan yang tadinya sebagai wasilah itu bertukar menjadi rintangan, muncullah pula peranan perkwinan dengan segala persoalan yang berhubungan dengannya. Dari situ muncul pula berbagai beban, kesibukan, hambatan dan tarikan yang memberdayakan untuk condong kepada kehidupan duniawi dan ingin mengikatnya. (lebih…)

Read Full Post »

Rintangan Dakwah (1)

Allah menjadikan manusia dari tanah, lalu meniupkan roh-Nya. Di dalam diri manusia ada daya tarik yang menariknya ke bumi supaya dia kekal di dalamnya, sedangkan dari pihak lain ada sifat rabbaniyah (ketuhanan) yang menarik dan mengangkatnya ke atas. Itulah dia medan jihad,lapangan perjuangan dan mujahadah (bersungguh-sungguh). Disitulah kita melatih diri,menerima ujian antara condong ke dunia dengan keakhirat dan mencapai rahmat Allah. (lebih…)

Read Full Post »

Tugas Kita

Dalam memberikan arahan (taujih) tentang tugas dakwah, Imam Syahid Hasan Al Banna memberikan perumpamaan dengan perkataannya, “Di setiap kota terdapat pusat pembangkit tenaga listrik. Para pegawai memasang instalasinya di selurug penjuru kota, memasang tiang dan kabel, setelah itu aliran listrik masuk ke pabrik-pabrik, rumah-rumah dan tempat-tempat lain. Jika aliran listrik tersebut kita matikan dari pusat pembangkitnya, niscaya seluruh penjuru kota akan gelap gulita. Padahal saat itu tenaga listrik ada dan tersimpan di pusat pembangkit listrik, hanya saja tenaga listrik yang ada itu tidak dimanfaatkan.” (lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »